Actie gaswinning

Zaterdag 28 oktober deden 3 stagiairs mee met de actie tegen gaswinning onder het groene hart, 1 voor Mas-Woerden en 2 voor HU-journalistiek.
We reden we met de touringcar dwars door het Groene Hart van Utrecht naar Zuid Holland en voerden actie bij de een boorlocatie.

Met deze actie ‘Laat het Groene Hart niet barsten’ leggen we de nadruk op het stoppen met fossiele brandstofwinning door een maximale inzet op schone, duurzame energie. URGENDA ondersteunt dit initiatief (www.laathetgroenehartnietbarsten.nl).

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman kwam er voor naar Woerden. We gingen met met 45 SP-ers op pad. Met de touringcar gingen we via Woerden en Gouda naar Bodegraven. Op de boorlocatie in Bodegraven-Reeuwijk hingen we de hekken vol met actieposters. In Bodegraven werd een manifest op ludieke wijze (op een zwemvest) ondertekend door Wethouder Oskam. 
We spraken met zo’n 800 inwoners over de gaswinning en de energietransitie. Ongeveer een kwart van de mensen betuigden hun steun voor deze actie.

Het interview met Sandra Beckerman over kunt u zien via deze link: