Blog over persvrijheid

Door Jesper Meesters

Persvrijheid is een uiterst belangrijk onderdeel van onze democratie. Democratie betekent dat het volk de macht heeft in een land. Onze meningen besturen het land dus eigenlijk, want door middel van onze ideeën stemmen we hoe Nederland bestuurt moet worden.

De media bepalen voor een erg groot deel onze mening, want ook al zeggen we van niet we worden vaak toch beïnvloed door de media, omdat media dus een belangrijke rol spelen is het belangrijk dat we de media onafhankelijk houden. Persvrijheid is de belangrijkste manier om de media onafhankelijk te houden en mensen een eigen mening te laten vormen. Bijvoorbeeld Noord-Korea, daar is enorme censuur aanwezig mensen worden beïnvloed en krijgen alleen maar een kant van het land te zien. Dit uit zich in de manier waarop Noord-Korea bestuurt wordt namelijk een dictatuur en de hoofdoorzaak hiervoor is dat er geen persvrijheid is en mensen dus niet de kans krijgen om een eigen mening te vormen.
In Nederland echter wel persvrijheid, maar ook deze is niet perfect. In Nederland mag je schrijven wat je wilt en er wordt van te voren niet gecontroleerd of bekeken wat je schrijft. Achteraf kan je er grond van racistische uitingen, discriminatie en haat toch naar gekeken worden en gecensureerd worden.

In Nederland hebben verschillende politieke partijen een verschillende kijk op persvrijheid en omdat dit essentieel voor de democratie is wordt er veel over gesproken. Links politici zijn van mening dat de persvrijheid niet goed genoeg beschermd en gehandhaafd wordt. Linkse partijen willen dat de overheid zich niet bemoeien moet met de media, maar alleen moet beschermen dat het onafhankelijk blijft. Verder vinden dat de media vooral niet commercieel moet zijn ze willen meer klassieke zenders zoals NPO 1 t/m 3 enz. Hoe meer onafhankelijke zenders van de overheid hoe beter, want commerciële omroepen beïnvloeden de mensen te veel en zijn daarom niet goed voor de democratie. De rechtse partijen daarentegen willen meer commerciële zender, want dat stimuleert de economie. Publieke omroepen moeten educatief en informatief zijn, maar de commerciële omroepen zijn voor vermaak en daar kan winst mee gemaakt worden en daarom is het beter als er minder publieke omroepen komen en een extra commerciële omroep.

Een ander heikel punt als het gaat om media zijn niet kranten of televisie, maar internet. Op dit gebied zijn de linkse partijen vooral voor veel privacy en dat je zelf mag weten wat je doet een kleine overheid dus. Een kleine overheid houdt in: De overheid bemoeit zich er niet mee en controleert niet alles wat je moet, links vindt op dit gebied privacy dus erg belangrijk. De rechtse visie is het tegenovergestelde: Juist een grote overheid, want als alles gecontroleerd is Nederland veel veiliger en leefbaarder, want terroristen kunnen makkelijker worden opgespoord en criminelen ook. Voor de rechtse partijen is veiligheid, dus belangrijker dan privacy.

Jesper Meesters, scholier Woerden